Patagonia 150

Croeso! Welcome! Bienvenidos!

Dyma wefan unigryw mewn tair iaith ar gyfer disgyblion CA2 a CA3.

Mae’r wefan wedi’i chreu fel rhan o ddathliadau 150 o flynyddoedd ers sefydlu’r Wladfa yn 1865. Bu’n antur enbyd, a heddiw dathlwn yr achlysur.

Dewch am dro drwy’r wefan er mwyn dod i wybod mwy am hanes, traddodiadau a diwylliant y Wladfa a Chymru.

Dewch i ddysgu. Dewch i ddathlu.